Norström från Skottek

Eric Norström

Släkten Norström torde härstamma från Dalsland.
Daniel Norström, f 1671, var kronolänsman i Dalskogs socken därstädes.
G m stadssekreterar- och rcdmansdottern Karin Persdotter Piscator
från Karlstad, f 1676. De hade bland andra barn sonen Elof.

I registret har även medtagits kända grenar av syskon och föräldrar till ingifta personer.
Registret omfattar ca 1800 personer.

Litteratur:
- Sv slägtkalender 1885; Sv ättartal 1894; Sv Släktkalender 1938;Sv Släktkalender 2003
- Släkten Edelberg av J.F Edelberg 1936;
- Brev från nybyggarhemmet i Kansas 1870-1881, av Ida Lindgren f. Nibelius 1960
- Die Familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup Schleswig, av G. Schwabe-Hansen, 1929

Andra källor:
- STAMTAVLE med etterkommere till Detlev Emil Gottfried Hansen, 1813-1901,
  Utarbeidet 1989 av Reidar Krefting, Oslo i samarbeide med Fru Alice Noreng (f. Schwabe-Hansen)
  og andre. (denna sammanställning är aningen svårläst och vissa årtal och namn är svåra att urskilja)
- Norströms familjebibel
- Wallensteenska släktföreningens släktförteckning och medlemsmatrikel
- förteckning gjord av Ingrid Boman, Vibberbo
- förteckningar från att antal övriga personer i släkten

- personregistret på websiten www.historiska-personer.nu
- intervjuer med släktingar.

 

Länkar som tillsvidare kräver lösenord.

Öppna länkar

Släktregister

Listade antavlor
Olof Norström
Margareta Åkerman
Anders Åkerman

Film: Tre generationer Norström
Norströms väg i Trångsund
Gravstenar
Bildgalleri personer
Kusinträff 040622
(Kusiner efter WA Hansen och Titti Edelberg)


Samtliga länkar öppnar sidan i eget fönster

Vill du komma åt släktregistret?
Skicka ett mail till och berätta vem du är, hur man når dig och varför du vill det.