Norströms väg i Trångsund

I boken "Huddinge Vägnamn" av Alf Nordström (1988) kan man läsa följande om Norströms väg i Trångsund:

"Uppkallad antingen efter kanslisekreteraren Gustaf Norström,
som kring sekelskiftet ägde Trångsund eller, kanske troligare,
sonen, advokaten Erik Norström, vilken på 1930-talet
exploaterade bl.a. Stortorps villasamhälle."

Istället för Erik (Erik-Gustaf?) torde här avses sonen Carl Gustafsson Norström?


Den lummiga delen norrut bort från centrum

   
Mitt i Trångsunds centrum ligger Norströms väg.