Mathildas barn

Fotografiet är taget ca 1860 och avbildar Erik Gustafs (1800-1858) och Mathildas (1825-1908) barnaskara.
De hade ytterligare en dotter, Martha Helena 1851-1855.

Sittande från vänster:
Stående från vänster:
Anna, 1844-1894 Axel, 1848-1917
Ida, 1845-1907 Edla, 1849-1927
Gustaf, 1856-1923 Emanuel, 1850-1897

Uppdaterad: 040515
Tillbaka till bildgalleriet