Mathilda Norströms 70-årsdag 4:e maj 1895

Fotografiet taget i Gustaf Norströms hem i samband med Mathilda Norströms (f. Wallensteen) 70-årsdag den 4/5 1895.
De enda som saknas på bilden tode vara Charles och Edla Kochs äldsta dotter Mathilda (Milda) Koch 1868-1937 (ogift), samt Rolf och Maria Waerns mellanflicka Florence (f. 4/1 1895) som nog ansågs för liten för att vara med.
Maria Waern antecknar 4/5 i dagboken: "Mormor 70 år, stor firning, middag hos Gustafs, jag där, trevligt!".

Sittande från vänster:
Stående från vänster:
1
Rolf Waern, 1847-1913, revisionssekreterare
15
Hedvig Wikström g. Ruhe, 1870-1927
2
Maria Waern f. Wikström, 1863-1937
16
Elsa Koch g. Murray, 1875-1954
3
Suzanne Waern g. Roslund, 1893-1966
17
Lisen Koch, 1871-1932, ogift
4
Edla Koch f. Norström, 1849-1937
18
Charles Koch, 1838-1898, grosshandlare, nederländsk vice konsul
5
Gustaf Sandberg, 1866-1943, grosshandlare
19
Martha Sandberg g. Leijonhufvud, 1869-1922, kontorist
6
Johan Sandberg, 1874-1955, kontorist, ogift
20
Mauritz (Moje) Sandberg, 1878-1954, advokat
7
Ida Sandberg f. Norström, 1845-1907
21
Rosa Norström f. Strokirk, 1860-1944, amanuens vid Statens historiska museum
8
Mathilda Norström f. Wallensteen, 1825-1908
22
Emanuel (Manne) Norström, 1850-1897, major
9
Hertha Norström f. Richte,r 1849-1914
23
Gustaf Norström, 1856-1923, vice häradshövding, kanslisekreterare
10
Elisabeth (Beth) Norström, 1891-1974, ogift
24
Elvine Norström, 1879-1934, ogift
11
Carl Norström, 1887-1953
25
Tor Norström, 1877-1927, bankkamrer
12
Axel Norström, 1848-1917, grosshandlare
13
Augusta Norström f. Richter, 1851-1909
14
Eric Norström, 1882-1953

 

Uppdaterad: 040515
Tillbaka till bildgalleriet